Persian Love SongИсполнитель: Dead Can Dance
Альбом: Toward The Within
Время: 2:57
Жанр: Мировая

Оригинал:

Migan asbet rafighe rooze jange
Mo migooyom azoo behtar tofange
Svaare bi tofang ghodrat nadaare
Svaar vaghti tofang daare svaare

Tofange daste noghream raa forookhtam
Baraaye del ghabaaye terme dookhtam
Ferestaadom baraayom pas ferestaad
Tofange daste noghream daad-o-bidaad

Перевод:

Migan asbet rafighe rooze jange
Мб migooyom azoo behtar tofange
Svaare Би tofang ghodrat nadaare
Не vaghti tofang daare svaare

Tofange daste noghream сар forookhtam
Baraaye-дель-ghabaaye-терме dookhtam
Ferestaadom baraayom pas ferestaad
Tofange daste noghream act-o-bidaad


опубликовать комментарий