NakapagtatakaИсполнитель: Rachel Alejandro
Альбом: Greatest Hits
Время: 6:00
Жанр: Разное

Оригинальный текст музыкальной композиции:

Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip,
Mula nang tayo’y nagpas’yang maghiwalay
Nagpaalam pagka’t hindi tayo bagay,
Nakapagtataka (oh… oh… oh…)

Kung bakit ganito ang aking kapalaran
Di ba’t ilang ulit ka ng nagpaalam,
Bawat paalam ay puno ng iyakan
Nakapagtataka, nakapagtataka

Hindi ka ba napapagod
O di kaya’y nagsasawa,
Sa ating mga tampuhang
Walang hanggang katapusan

Napahid na mga luha,
Damdamin at puso’y tigang,
Wala nang maibubuga,
Wala na ‘kong maramdaman
Kung tunay tayong nagmamahalan
Ba’t di tayo magkasunduan? (oh hoh hoh)

Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw?
Napano na’ng pag-ibig sa isa’t isa?
Wala na bang nananatiling pag-asa?
Nakapagtataka, saan na napunta?

Hindi ka ba napapagod,
O di kaya’y nagsasawa,
Sa ating mga tampuhang
Walang hanggang katapusan

Napahid na mga luha,
Damdamin at puso’y tigang,
Wala ng maibubuga,
Wala na ‘kong maramdaman
Kung tunay tayong nagmamahalan
Ba’t di tayo magkasunduan? (oh hoh hoh)

Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw?
Napano na’ng pag-ibig sa isa’t isa?
Wala na bang nananatiling pag-asa?
Nakapagtataka, saan na napunta?

Hindi ka ba napapagod?
O di kaya’y nagsasawa
Sa ating mga tampuhang
Walang hanggang katapusan

Napahid na mga luha,
Damdamin at puso’y tigang,
Wala ng maibubuga,
Wala na ‘kong maramdaman

Napahid na mga luha,
Damdamin at puso’y tigang,
Wala ng maibubuga,
Wala na… wala na ‘kong maramdaman
Kung tunay tayong nagmamahalan
Ba’t di tayo magkasunduan?

Oh oh ho Hmmm

Переведено на русский:

Не остановить путаницу в моей голове,
От того, когда были nagpas’yang maghiwalay
Nagpaalam pagka не хинди тайо bagay,
Магия (ох… ох… ох…)

Почему моя судьба
Ди ба т несколько раз прощаться,
Каждый на прощание наполнен Плакать
Волшебный, Волшебный

Не устали от
Или, может быть, что-то в tis,
В нашем tampuhang
Вечная конец

Napahid слезы,
Чувства и сердце-томится,
Нет больше maibubuga,
Ни один из этих ‘я чувствую себя
Если мы действительно любители
Почему мы обручились? (ох хох хох)

Нет остановить дождь, и где ты сегодня?
Napano » любви к ?
Там остается — надежда?
Удивляюсь, где в том, что прошло?

Вы не устанут,
Или не так я устала,
Мы tampuhang
Не до конца

Napahid, что слезы,
Эмоции и сердце была бесплодна,
Ни один из maibubuga,
Ничего из того, » что я чувствую,
Если мы действительно любителей
Зачем нам участвовать? (oh hoh hoh)

Не прекращается дождь, и Где ты сегодня?
Napano хочу любить ?
Есть остатки надежды?
Удивляюсь, где в том, что napunta?

Хинди ка-ба napapagod?
О ди-кая ‘ y устал
В нашем tampuhang
Вечный конец

Napahid слезы,
Чувства и сердце сухо,
Руководитель maibubuga,
Никто из, что » я чувствую

Napahid слезы,
Эмоции и сердце бесплодной,
Maibubuga ничего
Пошел, пошел… «Я чувствую
Если мы действительно любители
Поэтому, мы участвуем?

Oh oh ho Хорошо


опубликовать комментарий